Trockij hrál s Elvisem pod Baobabem šachy. Elvis měl sice bílé, ale již v devátém tahu se dostal do defenzívy. Udiveně si prohlížel šachovnici, načež se obrátil na Trockého:

"Jste skvělý stratég, maršále."

"Zato vy hrajete pod psa, příteli," opáčil Trockij.

Ač bylo bezvětří, Baobab se otřásl tak, až mu spadla většina listí. Několik zelených listů padlo i na šachovnici a Baobab dosáhl satori tak se stal Baobab spiklencem.Zpět.

Stránka byla vytvořena editorem vim, dostupným zde.