Elvis s Trockým pili klikvovou pálenku a zajídali nakládanou červenou řepou. Trockij se znenadání usmál:

"Ještě že nepijeme kořalku z řepy a nezajídáme klikev."

Elvis si to nechal projít hlavou a viděl, že je to naprostá pravda.Zpět.

Stránka byla vytvořena editorem vim, dostupným zde.